Privacybeleid

Privacybeleid Nutricia Advanced Medical Nutrition

Inleiding

Nutricia Advanced Medical Nutrition, onderdeel van Danone (“Danone”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van alle bezoekers van http://www.koemelkallergie.nl / www.neocate.nl en het navolgen van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy.

De bedoeling van deze tekst van het Privacybeleid is om u uit te leggen hoe wij de gegevens die u ons verstrekt gebruiken en beschermen.

 

 

Gegevens die wij van u verzamelen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw naam en contactgegevens, verzamelen op www.koemelkallergie.nl / www.neocate.nl (‘de website’) als u:

-       Zich inschrijft op de website;

-       Uw profiel op de website aanmaakt of bijwerkt;

-       Interactieve communicatiemiddelen (forums) op de website gebruikt;

-       Zich abonneert op diensten van de website.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens van u verzamelen uit berichten die u op de website plaatst en e-mails en brieven die u ons stuurt; evenals gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de website. 

Wij verzamelen bovenstaande gegevens uitsluitend nadat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven. Dit kan echter inhouden dat u zich niet kunt inschrijven op de website, zich niet kunt abonneren op de diensten, of de interactieve communicatiemiddelen op de website niet gebruiken kunt.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw gegevens:

-       Om uw vragen te beantwoorden (inclusief klachten) en u e-mails te sturen; om uw mening te vragen over onze diensten;

-       Om u van tijd tot tijd op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen met betrekking tot de website of onze diensten, en

-       Om statistieken te verzamelen en samen te stellen.

Verder gebruiken wij uw gegevens om u nieuwsbrieven te sturen waarop u zich geabonneerd heeft. U kunt de ontvangst van deze nieuwsbrieven eenvoudig stopzetten door op de “afmelden voor nieuwsbrief” link te drukken, onderaan elke nieuwsbrief. Na drie tot vier volledige werkdagen bent u dan niet meer geabonneerd op het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven. Als u problemen ondervindt bij het opzeggen van het abonnement, neem dan contact op via medischevoeding@nutricia.com.

Tevens kunnen wij, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven:

-       Uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van andere door ons aangeboden producten en diensten, die mogelijk voor u van belang zijn, en voor dit doel kunnen wij ook contact met u opnemen per post, telefonisch of per fax, of per e-mail. Als u in de toekomst niet langer wilt dat wij contact opnemen, laat ons dat dan weten op medischevoeding@nutricia.com.

-       Wij uw gegevens gebruiken om de website voor u persoonlijk aan te passen, zodat u gemakkelijker in de website kunt browsen en dingen kunt opzoeken.

 

 

Beleid bewaren gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor een redelijke tijd of zolang als dit wettelijk verplicht is. Hierna worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen gewist.

 

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar medischevoeding@nutricia.com of een brief naar Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer. 

Anderzijds kunt u zelf ook gegevens die u op de website heeft geplaatst corrigeren, bijwerken of herzien met de tool “Gegevens Wijzigen” in de inlog box om de door u gewenste veranderingen door te voeren.

 

Beveiliging

Respect voor uw privéleven en het beschermen van de gegevens die u verstrekt, zijn voor ons van het hoogste belang. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens is een van onze topprioriteiten.

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige gegevensverwerking, onvoorzien gegevensverlies, vernietiging van en schade aan gegevens. 

Wij leiden ons personeel ook op om hen bewust te maken van het belang van de privacy, vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Daarnaast hebben wij contracten met de leveranciers die ons bedrijf ondersteunen (zoals met onze internet service provider) om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beveiligd blijven. 

Hieronder een lijst van procedures die wij uitvoeren om uw privacy te beschermen:

-       Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig voor toegang tot persoonlijke gegevens;

-       Er zijn firewalls geïnstalleerd om de gegevens die in onze servers zijn opgeslagen te beschermen;

-       Alle werknemers houden zich aan ons privacybeleid en worden bestraft als zij hier inbreuk op plegen;

-       Er zijn back-up systemen geïnstalleerd om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens intact blijven.

Hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te beveiligen, is er altijd een zeker risico dat gewetenloze personen een manier vinden om in onze beveiligingssystemen in te breken. Daarom kunnen wij nooit een 100% garantie geven dat de verzamelde persoonlijke gegevens nooit onthuld worden op een wijze die strijdig is met dit Privacybeleid.

Denk altijd goed na over het plaatsen van persoonlijke gegevens in berichten die op onze interactieve communicatiemiddelen (forums) worden geplaatst, omdat deze publiek toegankelijk zijn, en niet als privé of veilig kunnen worden beschouwd. Denk eraan dat wat u heeft geplaatst door derden opgehaald kan worden en gebruikt op manieren waar wij niets aan kunnen doen.

 

Gegevensverschaffing

De persoonlijke gegevens die op de website verzameld worden, kunnen verschaft worden aan andere bedrijven binnen de Danone Group, de aannemers van Danone en aan bureaus die door Danone worden ingezet, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Behalve bij de verkoop van enige relevant deel van het Danone bedrijf, inclusief deze website, verzoeken van overheidsinstanties en politie en justitie, of de uitvoering van diensten door aannemers die ons bedrijf ondersteunen (zoals onze internet service provider), verschaffen wij uw persoonlijke gegevens niet aan enige derde, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

De privacy van kinderen

De toezeggingen in dit Privacybeleid gelden ook voor persoonlijke gegevens van kinderen die hun ouders op deze website plaatsen.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies en staat cookies van derden toe.

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan. Cookies maken het u makkelijker om in te loggen en de website te gebruiken bij toekomstige bezoek. Zij zorgen er ook voor dat wij het verkeer op de website in de gaten kunnen houden en de website aan u kunnen aanpassen.

Wij vragen altijd vooraf om uw toestemming om cookies te plaatsen om informatie te verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van de website, zodat u beter kunt browsen en dingen kunt opzoeken op de website, met uitzondering van die cookies die uitsluitend gebruikt worden voor verzending van communicatie over het internet of die strikt noodzakelijk zijn om de door u verzochte dienst uit te voeren. 

Cookies worden niet gebruikt voor ongevraagde communicatie.

 

Vrijwaringverklaring voor websites van derden

Deze website biedt links naar websites van derden (d.w.z. bedrijven die niet in de Danone groep zitten). Deze websites van derden hebben hun eigen aparte Privacybeleid. Stel u van te voren op de hoogte van het Privacybeleid van die websites voordat u persoonlijke gegevens plaatst. Danone kan niet wettelijk aansprakelijk worden gehouden voor het privacybeleid van de websites van derden en de mate waarin deze voldoen aan de privacybescherming.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Alle toekomstige mogelijke wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze website geplaatst, en zo nodig wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld. Als u deze website blijft gebruiken houdt dat in dat u deze veranderingen heeft aanvaard.