Lijst met klachten

Uw arts wil graag meer inzicht hebben in de achtergronden van de klachten van uw kind. Uw arts kan de volgende vragen stellen:

 

  • Hoe oud was uw baby toen de eerste symptomen optraden?

  • Wanneer begonnen de klachten?

  • Hoe ernstig zijn de klachten?

  • Verdwijnen de klachten weer? Zo ja hoe snel?

  • Hoe vaak treden de klachten op?

  • Waar (op welk lichaamsdeel) treden de klachten gewoonlijk op?

  • Treden steeds dezelfde klachten op wanneer uw baby een bepaald soort voedsel eet?

  • Hoe lang na inname van het verdachte voedingsmiddel treden de klachten op?

  • Hoeveel van het verdachte voedsel moet uw baby eten om de klachten te krijgen?