Hoe weet de arts dat mijn kind koemelkallergie heeft?

Het vaststellen van koemelkallergie is best lastig, ook voor uw arts, en kan niet door een enkele test bepaald worden. Uw arts zal u en uw kind door een aantal stappen leiden om te bepalen of u kind koemelkallergie heeft.


Eerst zal uw arts de klachten van uw baby en de medische geschiedenis goed navragen. Op deze manier maakt uw arts een inschatting of uw baby mogelijk koemelkallergie heeft.

De enige methode om zeker te weten of uw baby koemelkallergie heeft, is een eliminatie-provocatietest-re-eliminatie test. Uw arts zal u en uw kind door een aantal stappen leiden. Hieronder lichten we deze stappen toe.

Stappen om te bepalen of uw kind koemelkallergie heeft


Stap 1: Eliminatie

De eerste stap is het elimineren (weglaten) van koemelk uit uw dieet of dat van uw baby.

Het is belangrijk om gedurende deze 4 weken de klachten van uw kind bij te houden. Op deze manier kunt u goed zien hoe uw kind reageert en of de klachten verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Het voeding&klachten DAGBOEK is hiervoor een handig hulpmiddel.

Stap 2: Evaluatie

Na 4 weken gaat u met uw baby opnieuw naar uw arts.

Zijn de klachten nog niet (volledig) verdwenen? Overleg dan met uw arts of echt alle koemelkeiwitten uit de voeding van uw baby zijn weggelaten. Mogelijk heeft uw kind baat bij een voeding op basis van aminozuren.

Stap 3: Provocatie

Als de klachten van uw kind verdwenen zijn, dan zal uw arts besluiten om uw kind een klein beetje koemelk te geven. Dit wordt een provocatietest genoemd. Komen de klachten weer terug? Pas dan weten u en uw arts zeker dat uw kind koemelkallergie heeft. Uw arts zal u dan adviseren om weer alle koemelkeiwit uit het dieet van u of van uw kind te weg te laten.