Uw arts wil graag meer inzicht hebben in de achtergronden van de klachten van uw kind. Uw arts kan de volgende vragen stellen:

  • Hoe oud was uw baby toen de eerste symptomen optraden?
  • Wanneer begonnen de klachten?
  • Hoe ernstig zijn de klachten?
  • Verdwijnen de klachten weer? Zo ja hoe snel?
  • Hoe vaak treden de klachten op?
  • Waar (op welk lichaamsdeel) treden de klachten gewoonlijk op?
  • Treden steeds dezelfde klachten op wanneer uw baby een bepaald soort voedsel eet?
  • Hoe lang na inname van het verdachte voedingsmiddel treden de klachten op?
  • Hoeveel van het verdachte voedsel moet uw baby eten om de klachten te krijgen?

In het voeding&klachten dagboek vindt u bovenstaande lijst om zelf in te vullen en mee te nemen bij het bezoek aan de arts.